Lingerie in Perfection! Catrinel is truely the right model for this fashion! Catrinel Menghia giai tri sexy Giai tri 24h - Chuyên trang tin t c gi i trí c p nh t nh ng tin t c showbiz nóng và nhanh nh t. Tin t c scandal, h u trư ng Chuyên trang thông tin gi i trí, tin t c âm nh c, h u trư ng sân kh u, k ch, đi n nh, l ch chi u , trailer chi u Giải trí, tin showbiz hot Gi i trí. Tin t c, hình nh, video clip hot v gi i showbiz Vi t và trên th gi i n i b t trong ngày, trong tu n qua. related: showbiz, Ti t Giai Ngưng, Tin T c Hình nh M i Nh t Luôn Đư c C p Nh t Liên T c, Ch Đ Tiet Giai Ngung : Ti t Giai Ngưng Hy Sinh Làm Đẹp - Chia sẻ Tư v n các bí quy t làm đ p da, đ p dáng t nhiên, hi u qu và an toàn nh t. Bí quy t ch n và dùng mĩ ph m, cách trang

Gorgeous portrait the lightning is just perfect The crop, lighting & pose makes for a beautiful portrait, skin tone is perfect. Gorgeous profile :: paul-borromeo